About Persec

เราคือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ที่เน้นทางด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
มีเซิร์ฟเวอร์ให้บริการทั่วโลก 11 ประเทศ ครอบคุมทวีป เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย โดยเรามีแผนจะขยายเซิร์ฟเวอร์อย่างต่อเนื่อง
เราเน้นบริการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันบริการของเรามีผู้ใช้งานกว่า 7,000 คน
เราเชื่อว่าอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเครื่อข่ายที่มีการเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก
ยังต้องการความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ความเป็นอิสระ รวมถึงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อถึงกัน